Навигация
 
опц-ощ
<< В начало < Предыдущая Следующая > В конец >>

ОСОБОВИЙ РАХУНОК [ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ]

- бухгалтерський рахунок для запису опера-цій, що відображають розрахунки підприєм-ства, установи, організації з постачальни-ками й покупцями - юридичними особами. На дебеті О.р. постачальник обліковує вар-тість продукції, товарів, послуг і пов'язані з цим витрати, а покупець (замовник) - суми, сплачені за цю продукцію, послуги; на кре-диті О.р. постачальник обліковує надхо-дження грошей та вартість взаємно одержа-них цінностей або послуг, а покупець - вар-тість взаємно одержаних цінностей або по-слуг. Дебетовий залишок на О.р. покупця свідчить про заборгованість покупця, а кре-дитовий - про заборгованість постачальни-ка. На дебеті О.р. робітників (службовців) об-ліковують суми виданої заробітної плати й нарахувань на неї, а на кредиті - нарахова-ну їм заробітну плату. Для контролю за О.р. щомісяця складають оборотні відомості. 
Економічна енциклопедія
  [ АННОТАЦИЯ]   [а-ав]   [аг-акс]   [акт-альт]   [альф-апат]   [апел-ах]   [б-банків]   [банкір-біх]   [бла-бюр]   [в-ввіз]   [вед-вир]   [вис-відс]   [відт-вхід]   [г-гоме]   [гомо-гуф]   [д-ден]   [деп-диве]   [диві-дій]   [діл-дум]   [е-експон]   [експор-еш]   [є]   [ж]   [з-замов]   [замор-збут]   [звед-зус]   [і-інв]   [інд-іні]   [інк-інтерн]   [інтерп-йох]   [к-квит]   [квін-колег]   [колек-комуна]   [комуні-конто]   [контр-кор]   [кос-к'ят]   [л-ліз]   [лік-ляс]   [м-мас]   [мат-мин]   [мис-мін]   [мір-мун]   [н-нев]   [нег-нож]   [ном-нью]   [о-обс]   [обу-опт]   [опц-ощ]   [п-піб]   [пів-под]   [пож-пос]   [пот-пров]   [прог-п'ят]   [р-ред]   [рее-рен]   [рео-риз]   [рик-рит]   [рів-рух]   [с-сел]   [сем-сім]   [сіт-спож]   [спон-стрип]   [стріч-сюр]   [т-тін]   [тов-тур]   [у]   [ф-фін]   [фіо-фун]   [х]   [ц]   [ч]   [ш]   [щ]   [ю]   [я]