Навигация
Повернись живим
 
рее-рен
<< В начало < Предыдущая Следующая > В конец >>

РЕМІСНИЦТВО [РЕМЕСЛЕННИЧЕСТВО]

- заняття ремеслом. З розвитком техніки Р., крім хисту і досвіду, вимагало дедалі більшо-го спеціального навчання. У період його найбільшого розвитку ремісники станови-ли окрему соціальну групу, яка характери-зувалася побутом, громадським значенням, з особливими правами і обов'язками, визначе-ними цеховою організацією. Цим ремісни-ки відрізнялися від кустарної промисловос-ті, яка здебільшого була лише додатковим заняттям (напр., у вільний від с. -г. робіт час). Р. відрізнялося і від мануфактур, де був біль-ший поділ праці, а засоби виробництва не належали виробникам. Найпершими реміс-ничими галузями в Україні були залізороб-не і гончарне виробництво. Далі розвивали-ся спеціалізовані галузі металургії, коваль-ство, виробництво зброї, теслярство, ткац-тво й кравецтво, обробка хутра, шкіри, льо-ну й вовни, кості й каменю, виробів зі скла та ін. Високого рівня досягай вироби при-крас, одягу, оздоблення храмів, палаців та ін. будов; славилися іконописці та ювеліри. За соціальним станом ремісники Київської Русі поділялися на сільських вільних реміс-ників, холопів на князівських, боярських або монастирських дворах і найчисленніша - вільні міські ремісники. Для захисту своїх інтересів вони об'єднувалися у товариства, які були зародками цехів. Розвиток капіта-лізму і фабричної промисловості, важка фіскальна політика негативно впливали на ремісництво. Згодом суцільна націоналіза-ція фабричної промисловості за радянських часів спричинила занепад ремісництва; йо-го і кустарну промисловість було майже пов-ністю об'єднано у промислову кооперацію, а згодом передано в систему державної міс-цевої промисловості. Проте, незважаючи на
такі заходи, кустарне і ремісниче вироб-ництво не зникло. З відновленням україн-ської державності дрібне ремісництво набу-ває вільного розвитку. 
Економічна енциклопедія
  [ АННОТАЦИЯ]   [а-ав]   [аг-акс]   [акт-альт]   [альф-апат]   [апел-ах]   [б-банків]   [банкір-біх]   [бла-бюр]   [в-ввіз]   [вед-вир]   [вис-відс]   [відт-вхід]   [г-гоме]   [гомо-гуф]   [д-ден]   [деп-диве]   [диві-дій]   [діл-дум]   [е-експон]   [експор-еш]   [є]   [ж]   [з-замов]   [замор-збут]   [звед-зус]   [і-інв]   [інд-іні]   [інк-інтерн]   [інтерп-йох]   [к-квит]   [квін-колег]   [колек-комуна]   [комуні-конто]   [контр-кор]   [кос-к'ят]   [л-ліз]   [лік-ляс]   [м-мас]   [мат-мин]   [мис-мін]   [мір-мун]   [н-нев]   [нег-нож]   [ном-нью]   [о-обс]   [обу-опт]   [опц-ощ]   [п-піб]   [пів-под]   [пож-пос]   [пот-пров]   [прог-п'ят]   [р-ред]   [рее-рен]   [рео-риз]   [рик-рит]   [рів-рух]   [с-сел]   [сем-сім]   [сіт-спож]   [спон-стрип]   [стріч-сюр]   [т-тін]   [тов-тур]   [у]   [ф-фін]   [фіо-фун]   [х]   [ц]   [ч]   [ш]   [щ]   [ю]   [я]