Навигация
 
бер-брак
<< В начало < Предыдущая Следующая > В конец >>

БІБЛІОТЕЧНА СПРАВА

- складова частина інформ., культурно-осв. та виховної діяльності, що включає комплекс держ., громад., наук, та практ. заходів, які забезпечують організацію бібліотек, їх н.-д. і метод, роботу. Регулюється Законом України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» (1995). Осн. напрямами діяльності бібліотек є формування, зберігання докум.-інформ. ресурсів та бібліот. обслуговування. Гр-ни України мають право на доступ до бібліот. фондів та одержання бібліотечних послуг. Воно забезпечується створенням мережі бібліотек, заснованих на державній (загальнодержавній і комунальній), колект. чи приватній формах власності. Ця мережа функціонує на основі: тер., відомчих (галуз.) та ін. бібліот. систем і об'єднань, підпорядкованих відповідним центр, (головним) б-кам, та окремих бібліотек різних типів і видів; здійснення на загально-держ., регіон, і галуз. рівнях централізованого, скооперованого або скоординованого комплектування фондів бібліотек, обробки докум.-інформ. ресурсів, створення єдиних довідкових банків даних; узгодження профілю комплектування фондів бібліотек,спільної організації н.-д., наук.-бібліогр. та наук.-метод, роботи, незалежно від підпо­рядкованості в масштабах міста, району, об­ласті, АР Крим, д-ви в цілому, а також окр. галузей нар. г-ва.

В Україні діють б-ки та системи бібліотек, що відрізняються своїм цільовим призна­ченням: публічні — для дорослих, юнацтва, дітей; наукові і спеціальні, спеціалізовані — заг. користування, а також для осіб з фіз. вадами; б-ки навч. закладів та наук, уста­нов; універсальні, багатогалузеві і галузеві та ін. За значенням і функціями створю­ються б-ки: всеукраїнські, АР Крим, обласні, центральні районні і міські центр, бібліо­течних систем, а також окр. районні, міські та сільські. Віднесення бібліотек до зазна­чених категорій здійснюється відповідними органами М-ва культури і мистецтв Украї­ни, АР Крим, місц. органами влади. Особливе місце займає Національна бібліо­тека України імені В. І. Вернадського — гол. всеукр. б-ка, яка є культурним, докум.-ко­мунікативним і н.-д. центром, що забезпе­чує у взаємодії з нац. спеціалізованими та ін. б-ками максимально повне формування, зберігання та загальнодоступність докум.-інформ. ресурсів. Такий самий статус має і Національна парламентська бібліотека Ук­раїни. Законом про б-ки і бібліот. справу передбачено, що статус національних спеці­алізованих бібліотек надає КМ України за пропозицією засновника та М-ва культури і мистецтв України.

Центр, органом держ. викон. влади, що здій­снює заг. метод, керівництво б-ками і коор­динує їхню роботу, є М-во культури і мис­тецтв України. М-ва, держ. к-ти, відомства, ін. держ. органи та організації здійснюють керівництво підпорядкованими їм б-ками. Законом визначено порядок створення, ре­єстрації, реорганізації та ліквідації бібліо­тек, комплектування і використання біблі­от. фондів (книг, документів, рукописів, аудіовіз. матеріалів, ін. носіїв інформації). Фонди бібліотек становлять Державний біб­ліотечний фонд України. Особливо цінні, рідкісні видання та колекції включаються до Державного реєстру національного куль­турного надбання України. Особи, які запо­діяли шкоду бібліотечному фонду, несуть відповідальність згідно з чинним законо­давством. Б-ки в порядку, передбаченому їхніми статутами чи положеннями, мають право визначати зміст, напрям і конкретні форми своєї діяльності, здійснювати спів­робітництво з б-ками зарубіж. країн. До бібліот. системи належать і спеціаліз. б-ки юрид. л-ри. Серед них — б-ки Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого, Інституту держави і права імені В. М. Корецького HAH України, Української

правничої фундації Та ін. В: І. Акуленко. 
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
  [ АННОТАЦІЯ]   [а-ад]   [аж-анар]   [анаф-аск]   [асо-ая]   [б-бен]   [бер-брак]   [брат-бюр]   [в-вер]   [вес-вис]   [вит-віз]   [вій-вод]   [воє-в'яз]   [г-герб]   [гере-гос]   [гот-гуц]   [д-демаг]   [демар-державна тер]   [державна цер-десп]   [десят-дій]   [діл-доз]   [док-дяк]   [е]   [є]   [ж]   [з-зам]   [зан-звід]   [звіл-зім]   [зіо-зяб]   [і-інов]   [іноз-іщ]   [й]   [к-карц]   [кас-київ]   [кий-колг]   [коле-ком]   [кон-конкуб]   [конкур-конто]   [контр-корс]   [кору-крип]   [крис-кюч]   [л-лісов]   [лісог-ляш]   [м-маса]   [масл-мих]   [миш-між]   [мік-мой]   [мол-м'ян]   [н-наук]   [наур-необ]   [неод-нюр]   [о-округ]   [окруж-оріх]   [орлан-ощ]   [п-пасп]   [п-пасп]   [паст-пер]   [пес-піс]   [піч-пози]   [позн-посаг]   [посад-правн]   [право-предм]   [предс-примір]   [примус-прон]   [проп-п'ят]   [р-регл]   [регрес-рибак]   [рибал-розум]   [розш-рят]   [с-сев]   [сег-сир]   [сис-сміт]   [смол-співдруж]   [співстрах-стіч]   [стог-суддя]   [судеб-сюр]   [т-тех]   [тим-тор]   [тот-тяж]   [у-уман]   [умис-уяв]   [ф-фой]   [фок-ф'юч]   [х]   [ц]   [ч]   [ш]   [щ]   [ю]   [я]   [_А-В]   [_Г-З]   [_І-С]   [__Лат A-B]   [__Лат C]   [__Лат D]   [__Лат E-F]   [__Лат G-I]   [__Лат J]   [__Лат L-M]   [__Лат N-O]   [__Лат P]   [__Лат Q-R]   [__Лат S-T]   [__Лат U-V]