Навигация
Повернись живим
 
вес-вис
<< В начало < Предыдущая Следующая > В конец >>

В'ЄТНАМ

Соціалістична Республіка В'єтнам, СРВ (Viêt Nam Công Hoa Xa Hôi Chu' Nghià) - держава у Пд.-Сх. Азії, на п-ві Індокитай. Тер.-331,7 тис. км2. Нас.-77,977 млн. чол. (1995, оц.): в'єтнамці (78,23 %), таї (1,54 %), китайці (1,44%), тхай (1,3%), кхмери (1,22 %) та ін. Столиця — м. Ханой. Адм.-тер. поділ — 36 провінцій, особливий округ, 3 міста центрального підпорядкування, повіти, громади. Державна мова — аннамська (нац. мова в'єтнамців). Грош. одиниця — донг. Нац. свято — День незалежності (2 вересня). Сучас. в'єтнамській державності передували тривала колон, залежність В. від Франції (1858-1941) та окупація Японією (1941-45). Після подій серпневої революції 2.ІХ 1945 проголошено Демократичну Республіку В'єтнам (ДРВ). 1946 було прийнято першу в історії В. конституцію. її запроваджено за умов, коли Франція розпочала факт, агресію з метою повернення В. у колоніальну залежність від неї. 1954 північну частину В. було звільнено і відновлено державність, конституйовану 1946. Проте на Пд. країни, окупованому військами США, утворилася Республіка В'єтнам, яку Сполучені Штати контролювали в політ, плані. 1959 прийнято нову конституцію ДРВ, яка проголосила «державу народної демократії, що спирається на союз робітників та селян під керівництвом робітничого класу». Це був осн. закон «початкового етапу перехідного до соціалізму періоду». 1975 багатолітня боротьба народу за незалежність завершилася об'єднанням «двох В'єтнамів», було

Державний герб В'єтнаму

утворено органи влади єдиної д-ви. Наст, року 1-а сесія Національних зборів проголосила Соціалістичну Республіку В'єтнам (СРВ). 1980 Нац. збори прийняли нову конституцію, яка мала офіційно закріпити ті зміни, котрі відбулися в сусп-ві і д-ві. Чинна конституція СРВ прийнята Нац. зборами 15.IV 1992. її введення засвідчило певне коригування соціально-екон. розвитку країни. Ком. партія, як і раніше, проголошувалася «авангардом в'єтнамського робітничого класу, силою, що керує державою та суспільством» (ст. 4), а держ. влада такою, що «належить народу і грунтується на союзі між робітничим класом, селянством та інтелігенцією» (ст. 2). Водночас зазначено, що «держава сприяє становленню багатоукладної економіки, яка має функціонувати з урахуванням ринкових механізмів» (ст. 15). Не допускається націоналізація «законної» приватної власності.

За конституцією, держ. механізм побудований на засадах т. з. демократичного централізму.

Вищим органом держ. влади визнано Нац. збори. Вони також позначені як «вищий представницький орган народу» та «єдиний орган, що має право приймати Конституцію і закони» (ст. 83). Збори уповноважені здійснювати верх, контроль за усією діяльністю д-ви. Вони формуються шляхом заг. і прямих виборів строком на 5 років. Порядок виборів і число депутатів Нац. зборів визначаються законом. Віковий ценз для активного і пасивного виб. права визначений відповідно у 18 і 21 рік. У конституції визнано т. з. імперативний мандат депутатів. Зокрема, депутат може бути відкликаний виборцями або навіть позбавлений мандата за рішенням самих Нац. зборів у разі, якщо він більше не має «довіри народу». З іншого боку, цей мандат має ознаки т. з. вільного мандата: депутат Нац. зборів вважається таким, що представляє не тільки свій виб. округ, а й країну в цілому. Окрім законотворчості, до найважливіших повноважень парламенту слід віднести ухвалення програм соціально-екон. розвитку, затвердження держ. бюджету та звіту про його виконання, затвердження заходів у сфері фін. і грош. політики, призначення ряду держ. посад, осіб та звільнення їх з посад, вирішення питань війни і миру, оголошення надзв. стану, ратифікація і денонсація міжнар. договорів, призначення референдумів та деякі ін. За поданням глави д-ви Нац. збори формують персон, склад спец, органу -ради нац. оборони і безпеки.

Депутати Нац. зборів мають право звертатися із запитами до глави д-ви, глави уряду та ін. його членів, голови вищого суду і ген. прокурора. Органи або посад, особи, до яких звернений запит, зобов'язані дати відповідь на сесії Нац. зборів. Нац. збори кожного скликання утворюють постійний комітет, який діє у період між сесіями парламенту. Головує у пост, к-ті голова Нац. зборів. Члени к-ту не можуть бути членами уряду. З-поміж повноважень пост, к-ту треба виділити: право тлумачити конституцію, закони та ін. нормат.-правові акти, а також право здійснювати контроль за їх реалізацією; право контролювати діяльність уряду, вищого суду та ген. прокуратури (зокрема, право відкладати виконання їх рішень); право контролювати діяльність місц. органів влади; у період між сесіями Нац. зборів санкціонувати пропозиції глави уряду щодо змін у персон, складі уряду тощо. Нац. збори утворюють раду національностей, яка покликана, зокрема, формулювати пропозиції у галузі нац. політики, міжнар. відносин і контролювати її здійснення. За конституцією, главою д-ви є президент, який обирається Нац. зборами з числа депутатів на строк повноважень самого парламенту. Президент несе політ, відповідальність перед Нац. зборами і звітує перед ними. За поданням президента за такою ж процедурою обирається і віце-президент. Президент подає Нац. зборам кандидатури на посади глави уряду, голови вищого суду і ген. прокурора, а також вносить пропозиції щодо зміщення їх з посад. На основі відповідних рішень Нац. зборів і їх пост, к-ту призначає та усуває з посад членів уряду, на свій розсуд призначає та усуває з посад суддів вищого суду (окрім його голови) та керівників ген. прокуратури. Президент здійснює ін. повноваження, серед яких слід виділити головування у раді нац. оборони і безпеки.

Уряд (Рада міністрів) є, за конституцією, «виконавчим органом Національних зборів, вищим органом державного управління Соціалістичної Республіки В'єтнам» (ст. 109). Уряд формується на строк повноважень Нац. зборів конкр. скликання. Главою уряду є прем'єр-міністр, який підзвітний Нац. зборам, їх пост, к-ту і президенту. Прем'єр-міністр не тільки керує роботою уряду, а й «спрямовує діяльність народних рад усіх рівнів» (ст. 114 конституції). Він пропонує Нац. зборам або (в період між сесіями) пост, к-ту кандидатури на посади членів уряду, а також висловлює пропозиції щодо усунення їх з посад. Члени уряду у своїй діяльності відповідальні перед прем єр-міністром 1 парламентом тощо.

Вищий орган правосуддя — Верховний народний суд. До суд. системи належать місц. нар. суди, військ, та ін. трибунали, створення яких передбачене зак-вом. Конституцією передбачено можливість формування Нац. зборами спец, трибуналів. Голова Верховного народного суду є відповідальним перед Нац. зборами, пост, к-том та президентом, підзвітний їм. Голови місц. нар. судів відповідальні перед нар. радами відповідного рівня та підзвітні їм.

За формою держ. устрою В. є унітарною д-вою. Органами держ. влади на місцях є народні ради. Вони обираються населенням відповідних адм.-тер. одиниць. Викон. органами цих рад, «державними адміністративними органами на місцях» (ст. 123 конституції) є народні комітети. Вони несуть відповідальність і звітують перед радами відповідного рівня, а також перед вищими нар. к-тами. Нар. к-ти провінцій і міст центр, підпорядкування несуть відповідальність і звітують перед відповідними нар. радами та урядом.

В. — член ООН з 1977, член ряду ін. міжнар. організацій. Дип. відносини України з В.

встановлено 23.1 1992.

В. М. Шаповал. 
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
  [ АННОТАЦІЯ]   [а-ад]   [аж-анар]   [анаф-аск]   [асо-ая]   [б-бен]   [бер-брак]   [брат-бюр]   [в-вер]   вес-вис   [вит-віз]   [вій-вод]   [воє-в'яз]   [г-герб]   [гере-гос]   [гот-гуц]   [д-демаг]   [демар-державна тер]   [державна цер-десп]   [десят-дій]   [діл-доз]   [док-дяк]   [е]   [є]   [ж]   [з-зам]   [зан-звід]   [звіл-зім]   [зіо-зяб]   [і-інов]   [іноз-іщ]   [й]   [к-карц]   [кас-київ]   [кий-колг]   [коле-ком]   [кон-конкуб]   [конкур-конто]   [контр-корс]   [кору-крип]   [крис-кюч]   [л-лісов]   [лісог-ляш]   [м-маса]   [масл-мих]   [миш-між]   [мік-мой]   [мол-м'ян]   [н-наук]   [наур-необ]   [неод-нюр]   [о-округ]   [окруж-оріх]   [орлан-ощ]   [п-пасп]   [п-пасп]   [паст-пер]   [пес-піс]   [піч-пози]   [позн-посаг]   [посад-правн]   [право-предм]   [предс-примір]   [примус-прон]   [проп-п'ят]   [р-регл]   [регрес-рибак]   [рибал-розум]   [розш-рят]   [с-сев]   [сег-сир]   [сис-сміт]   [смол-співдруж]   [співстрах-стіч]   [стог-суддя]   [судеб-сюр]   [т-тех]   [тим-тор]   [тот-тяж]   [у-уман]   [умис-уяв]   [ф-фой]   [фок-ф'юч]   [х]   [ц]   [ч]   [ш]   [щ]   [ю]   [я]   [_А-В]   [_Г-З]   [_І-С]   [__Лат A-B]   [__Лат C]   [__Лат D]   [__Лат E-F]   [__Лат G-I]   [__Лат J]   [__Лат L-M]   [__Лат N-O]   [__Лат P]   [__Лат Q-R]   [__Лат S-T]   [__Лат U-V]