Навигация
Повернись живим
 
вес-вис
<< В начало < Предыдущая Следующая > В конец >>

ВИБОРЧІ КОМІСІЇ

- передбачені Конституцією і законами України органи для організації та проведення виборів народних депутатів України, виборів Президента України, виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатів місц. рад, сільс, селищ, і міських голів та ін. органів і посад, осіб органів держ. влади та місцевого самоврядування. Утворюються такі В. к.: Центральна виборча комісія (ЦВК), виборча комісія АР Крим, окружні В. к., дільничні В. к. Крім того, для проведення виборів місцевих утв. територіальні В. к. Закон України «Про Центральну виборчу комісію» (1997) визначає ЦВК як постійно діючий держ. орган. Він забезпечує організацію підготовки і проведення виборів Президента України, виборів народних депутатів України, а також всеукр. референдумів. Крім того, ЦВК здійснює консульт.-методичне забезпечення виборів до місц. рад, сільс, селищ., міських голів і проведення місц. референдумів. Центрвиборчком очолює систему В. к., які утворюються для підготовки і проведення виборів Президента України, нар. депутатів України та всеукр. референдуму, спрямовує їх діяльність. Основні принципи діяльності ЦВК: законність, незалежність, об'єктивність, компетентність, професійність, колегіальний розгляд і вирішення питань, обгрунтованість прийнятих рішень, відкритість і гласність. До складу Центрвиборчкому входять 15 членів комісії. Призначає на посаду та припиняє повноваження членів ЦВК Верх. Рада України за поданням Президента України. Голова Комісії, заступник Голови Комісії, секретар Комісії обираються з числа членів ЦВК шляхом таємного голосування на її засіданні. Голова Комісії, заст. Голови Комісії, секретар Комісії, а також не менше третини ін. членів Комісії повинні мати вишу юрид. освіту.

Комісія працює на пост, основі. Члени Комісії звільняються від виконання вироб. або служб, обов'язків за поперед, місцем роботи. Строк їх повноважень — 6 років. Членом Комісії може бути гр-нин України, який на день призначення досяг 25 років, має право голосу, живе в Україні не менше п'яти ост. років та володіє держ. мовою. Перед вступом на посаду члени Комісії складають присягу на пленар. засіданні Верх. Ради. Комісія є повноважною з моменту призначення на посаду та складення присяги не менш як двома третинами її складу. ЦВК — колегіальний орган, який приймає рішення після розгляду на своїх засіданнях питань, що належать до її відання. Осн. орг. формою діяльності Комісії є засідання. Воно проводиться згідно з регламентом Комісії і є правомочним за наявності не менш як двох третин її складу. Рішення Комісії приймаються у формі постанов відкритим голосуванням більшістю голосів. їх підписує Голова Комісії або головуючий на засіданні Комісії. Рішення, прийняті Комісією, можуть бути змінені тільки самою Комісією або за рішенням суду. Рішення Комісії у випадках, передбачених законодавством, може бути оскаржене до суду у встановленому законом порядку. Повноваження Центрвиборчкому мають свої особливості залежно від виду виборів (виборів Президента України, виборів народних депутатів України, місцевих виборів тощо). Основними повноваженнями ЦВК щодо виборів Президента України є: організація підготовки і проведення виборів Президента України; забезпечення у межах, визначених законами України, реалізації і захисту конституційних виборчих прав гр-н України при виборах Президента України; здійснення контролю за додержанням конституційних норм виборчого права та виконанням Закону України «Про вибори Президента України» (1991) і забезпечення їх однакового застосування на всій тер. України в межах своєї компетенції; утворення виборчих округів по виборах Президента України; оприлюднення інформації про строки проведення виборчої кампанії, списку округів та ін. матеріалів про свою діяльність; спрямування, координація і контроль діяльності В. к. по виборах Президента України; встановлення порядку використання коштів на проведення виборів Президента України і розподіл їх по В. к. та відповідних радах; сприяння забезпеченню В. к. приміщеннями, транспортом, зв'язком, розгляд ін. питань матеріально-тех. забезпечення виборів; встановлення форм виборчих бюлетенів по виборах Президента України, списків виборців, протоколів засідань В. к., ін. виборчих документів, зразків виб. скриньок для голосування, печаток В. к.; визначення порядку зберігання та передачі виб. документів; заслуховування повідомлень В. к., керівників міністерств, ін. центр, та місц. органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування з питань підготовки і проведення виборів Президента України; реєстрація політ, партій та їх виборчих блоків, які виявили намір висунути свого кандидата у Президенти України; проведення реєстрації кандидатів у Президенти України; встановлення результатів виборів Президента України, оприлюднення у пресі та оголошення в ін. засобах масової інформації повідомлення про результати виборів Президента України; вручення посвідчення Президенту України про обрання його на цю посаду; забезпечення акредитації на виборах Президента України офіц. спостерігачів від ін. держав та міжнар. організацій відповідно до положення про статус спостерігачів, що затверджується Комісією, видання їм відповідних посвідчень; розгляд звернень, заяв і скарг гр-н на рішення та дії або бездіяльність В. к.; скасування, зміна рішень В. к, які суперечать закону, або зупинення їх дії, прийняття ін. рішень з цих питань. Щодо організації і проведення виборів нар. депутатів України Центрвиборчком має, зокрема, такі повноваження: організовує підготовку і проведення виборів нар. депутатів України; забезпечує у межах, визначених законами України, реалізацію і захист конституційних виб. прав гр-н при проведенні виборів нар. депутатів України; здійснює на всій тер. України контроль за виконанням виб. зак-ва і забезпечує відповідно до законів України його однакове застосування; очолює систему В. к., які утворюються для проведення виборів нар. депутатів України, спрямовує їх діяльність; здійснює метод, забезпечення діяльності В. к., розробляє і затверджує кошторис витрат на підготовку та проведення виборів народних депутатів України, спрямовує їх діяльність; здійснює метод, забезпечення діяльності В. к.; розробляє і затверджує кошторис витрат на підготовку та проведення виборів, встановлює порядок використання коштів, виділених з держ. бюджету на проведення виборів, вирішує питання матеріально-тех. забезпечення підготовки та проведення виборів, здійснює контроль за цільовим використанням коштів; контролює використання виборчих фондів політ, партій, що беруть участь у виборах, відповідно до вимог закону; утворює одномандатні виб. округи; реєструє відповідно до законів України списки кандидатів у депутати від політ, партій, виб. блоків партій та видає політ, партіям, виб. блокам партій копію рішення про реєстрацію цих списків, а кандидатам у депутати — посвідчення про їх реєстрацію; реєструє уповноваж, осіб політ, партій, виб. блоків партій, видає їм посвідчення; встановлює форми виборчих бюлетенів, затверджує текст бюлетеня по багатомандатному загальнодерж. виб. округу, забезпечує його виготовлення; встановлює форми списків виборців, протоколів засідань В. к. та ін. виб. документів; здійснює функції окружної В. к. багатомандатного загальнодерж. виб. округу, встановлює результати виборів по ньому, повідомляє про них населення через засоби масової інформації; реєструє обраних депутатів у порядку, визначеному Законом України «Про вибори народних депутатів України» (1997); підбиває підсумки виборів у цілому по Україні, інформує про них ВР України. Крім того, ЦВК має повноваження щодо організації підготовки і проведення всеукр. референдуму, виборів місц. рад, сільс, селищ, та міських голів, організації місц. референдумів. Окружні В. к. по виборах нар. депутатів України утворюються рішеннями ВР АР Крим, обласних, Київської і Севастопольської міських рад не пізніше як за 90 днів до дня виборів у складі голови, заступника голови, секретаря і членів комісії за поданням відповідно голів названих рад та сільс. голів. До складу окружних В. к. включаються по одному представнику від політ, партій, виб. блоків партій, списки кандидатів яких зареєстровані для участі у виборах у багатомандатному загальнодерж. виб. окрузі за поданням статутних органів цих політ, партій, кер. органів виб. блоків партій. Заг. кількість членів окружних комісій визначається кількістю поданих кандидатур, але не може бути меншою восьми. Голова, заст. голови та секретар окружної В. к. не можуть бути членами однієї політичної партії, виборчого блоку партій.

Окружна В. к. по виборах нар. депутатів України має такі повноваження: здійснює контроль за виконанням виб. зак-ва на тер. виб. округу; утворює виборчі дільниці, встановлює їх межі та єдину нумерацію по виб. округу, публікує їх список із зазначенням місця знаходження; спрямовує діяльність дільничних В. к.; реєструє кандидатів у депутати, їх довірених осіб, видає їм відповідні посвідчення; забезпечує видання плакатів із біогр. відомостями про зареєстрованих кандидатів у депутати та тезами їх передвиб. програм; затверджує текст виб. бюлетеня по виб. округу, забезпечує виготовлення виб. бюлетенів і доставку їх дільничним В. к.; встановлює результати виборів у виб. окрузі, приймає рішення про обрання депутата, видає йому відповідне тимчас. посвідчення; повідомляє населення про результати виборів у виб. окрузі через засоби масової інформації; проводить підрахунок голосів, поданих у тер. виб. окрузі по багатомандатному загальнодерж. виб. округу, передає відповідні відомості до Центр, виб. комісії; розглядає звернення, заяви, скарги на рішення та дії чи бездіяльність дільничних В. к. і приймає по них рішення; організує проведення повтор, голосування, а також виборів замість депутата, який вибув, та здійснює ін. повноваження відповідно до виборчого та ін. законів України.

Дільничні В. к. по виборах нар. депутатів України утворюються за рішенням сільс, селищ., міських, районних у містах рад не пізніше як за 45 днів до дня виборів, а у виняткових випадках не пізніше як за 5 днів до дня виборів у складі голови, заст. голови, секретаря і членів комісії за поданням відповідно сільс, селищ., міського голови чи голови районної у місті ради або за поданнями, підписаними щодо кожної кандидатури не менш як однією п'ятою депут. складу відповідної сільс, селищ., міської, районної у місті ради з обов'язковим включенням до складу цих комісій по одному представнику від політ, партій, виб. блоків партій, списки яких зареєстровано для участі у виборах у багатомандатному загальнодерж. виб. окрузі, за наявності пропозицій відповідних місцевих осередків цих партій. Заг. чисельність членів дільничних комісій визначається кількістю поданих відповідно до цих вимог кандидатур, але не може бути меншою восьми. На виб. дільницях, де кількість виборців не перевищує 50 чол., дільничні В. к. утворюються у складі голови комісії, секретаря та 1—3 членів комісії. Голова, заст. голови та секретар дільничної В. к. не можуть бути членами однієї політ, партії чи виб. блоку партій.

Дільнична В. к. має, зокрема, такі повноваження: перевіряє точність списку виборців на виб. дільниці; забезпечує можливість ознайомлення виборців із списком виборців, приймає і розглядає заяви про помилки та неточності у списку і вирішує питання про внесення відповідних змін до нього; завчасно вручає або надсилає виборцям іменні запрошення із зазначенням дати проведення виборів, адреси приміщення для голосування, часу початку і закінчення голосування; створює умови для ознайомлення виборців зі списками і відомостями про кандидатів у депутати від політ, партій, виб. блоків партій, їх передвиб. програмами, а також зі списками кандидатів, зареєстрованих в одномандатному виб. окрузі, та їх передвиб. програмами; забезпечує підготовку приміщення для голосування та виготовлення виб. скриньок; організовує голосування на виб. дільниці; проводить підрахунок голосів, поданих на виб. дільниці; розглядає заяви і скарги з питань підготовки виборів та організації голосування на виб. дільниці і приймає по них рішення.

По виборах Президента України також утворюються окружні і дільничні В. к. Окружна В. к. утворюється не пізніше як за 95 днів до дня проведення виборів. Голова, заст. голови, секретар комісії та її члени (11— 30 осіб) призначаються відповідно президією ВР АР Крим, обласними, Київ, та Се-вастоп. міськими радами. Кількісний склад окружної В. к. встановлюється органом, який утворює комісію. Дільничні В. к. утворюються сільс, селищ., міськими (районними у містах) радами або їх виконкомами у складі голови, заст. голови, секретаря і 5— 11 членів комісії не пізніше як за 45 днів до виборів Президента України з урахуванням пропозицій політ, партій, ін. об'єднань гр-н, труд, колективів, виборців. Окружні та дільничні В. к. по виборах Президента України мають функції і повноваження, значною мірою аналогічні функціям та повноваженням відповідних комісій по виборах нар. депутатів України.

Осн. формою роботи В. к. є засідання. Воно правомочне, якщо в ньому бере участь більше половини її складу. Рішення приймають відкритим голосуванням більшістю голосів осіб, що входять до складу комісії, присутніх на засіданні.

Організацію і проведення виборів депутатів місц. рад та сільс, селищ., міських голів здійснюють такі В. к.:

сільські, селищні, міські, районні у містах, районні, обласні (далі — територіальні виборчі комісії); окружні виборчі комісії; дільничні виборчі комісії. Територіальна В. к. утворюється відповідно сільською, селищною, міською, районною у місті, районною, обласною радою не пізніше як за 75 днів до дня виборів у складі голови, заст. голови, секретаря і 6—12 членів комісії. Голова, заст. голови та секретар територіальної В. к. не можуть бути членами однієї політ, партії чи виб. блоку партій. Рішення відповідної ради про утворення територіальної В. к. та її склад доводиться до відома населення протягом п'яти днів. Комісія у п'ятиденний термін з дня її утворення інформує населення про своє місцезнаходження, номер телефону та режим роботи. Територіальна В. к. має, зокрема, такі повноваження: здійснює на відповідній території контроль за виконанням виб. закону і забезпечує його однакове застосування, утворює виб. округи для виборів депутатів відповідної ради, сільс, селищ., міського голови і присвоює їм номери; спрямовує діяльність окружних і дільничних В. к., встановлює порядок використання коштів на проведення виборів, розподіляє кошти між окружними та дільничними В. к., здійснює контроль за їх цільовим використанням, вирішує питання матеріально-тех. забезпечення, підготовки і проведення виборів; встановлює результати виборів на території відповідної адм.-тер. одиниці, приймає рішення про реєстрацію обраних депутатів ради, сільс, селищ., міського голови, інформує раду та населення про результати голосування і підсумки виборів; публікує дані про обрання депутатів, а також про обрання сільс, селищ., міського голови із зазначенням прізвища, імені та по батькові, року народження, належності до партії, місця роботи (заняття); здійснює контроль за використанням кандидатами їх власних виб. фондів; розглядає заяви і скарги на рішення і дії окружних та дільничних В. к., скасовує рішення цих комісій, зупиняє їх дію або приймає ін. рішення з цих питань; інформує Верх. Раду України про підсумки місц. виборів тощо. Разом з тим територіальні В. к. виконують також окр. функції окружних В. к. по виборах депутатів відповідних рад та сільс, селищ, і міських голів. Окружні В. к. утворюються відповідно до закону радою або її викон. к-том не пізніше як за 65 днів до дня проведення виборів у складі голови, заст. голови, секретаря і 4—8 членів комісії. Голова, заст. голови та секретар окружної В. к. не можуть бути членами однієї політ, партії чи виб. блоку партій. Окружна В. к. у п'ятиденний термін з дня її утворення інформує населення про своє місцезнаходження, номер телефону та режим роботи.

Окружна В. к. має відповід. повноваження. Вона, зокрема, здійснює контроль за виконанням законів про вибори нар. депутатів, депутатів місц. рад та сільс, селищ., міських голів на території виб. округу; контролює складання списків виборців і подання їх дільничними В. к. для заг. ознайомлення; реєструє кандидатів у депутати, на посаду сільс, селищ., міського голови по відповідному округу, їх довірених осіб, а також уповноваж, осіб місц. осередків політ, партій, виб. блоків партій, громад, організацій і видає їм відповідні посвідчення; повідомляє населення про зареєстрованих кандидатів, основні відомості про них; забезпечує друкування матеріалів з біогр. даними зареєстрованих кандидатів та їх передвиб. програм; затверджує текст виб. бюлетенів по виборах депутатів ради, а також сільс, селищ., міського голови, організовує виготовлення бюлетенів і постачання їх дільничним В. к.; сприяє кандидатам в організації їх зустрічей з виборцями; встановлює результати виборів депутата по виб. округу та сільс, селищ., міськ. голови; повідомляє населення про результати голосування і виборів. Дільнична В. к. утворюється сільс, селищ., міськ., районною у місті радою або її викон. к-том не пізніше як за 45 днів до виборів у складі голови, заст. голови, секретаря і 5— 11 членів комісії. Ця комісія перевіряє точність списку виборців на виб. дільниці; забезпечує можливість ознайомлення виборців зі списком виборців, приймає і розглядає заяви про неправильності у списку виборців і вирішує питання про внесення відповід. змін до нього; завчасно сповіщає населення і вручає або надсилає виборцям запрошення із зазначенням дати проведення виборів та адреси приміщення для голосування, часу початку і закінчення голосування; створює умови для ознайомлення виборців із списком кандидатів, зареєстрованих по одномандат. та багатомандатних виб. округах, з їх передвиб. програмами, а також з біогр. даними кандидатів; забезпечує підготовку приміщення для голосування, кабін або кімнат для таєм. голосування, виготовлення скриньок для голосування; організує голосування на виб. дільниці та проводить підрахунок голосів виборців, поданих на виб. дільниці. В. к. організують свою роботу відкрито і гласно.

Осн. формою роботи В. к. є її засідання, які скликаються головою комісії, а в разі його відсутності — заст. голови або секретарем комісії. Засідання В. к. є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини заг. складу комісії. Рішення приймається відкритим голосуванням більшістю голосів членів комісії. Рішення В. к., прийняте в межах її повноважень, — обов'язкове для учасників виборів та органів, що забезпечують їх проведення.

Членом В. к. може бути гр-нин України, який має виб. права і постійно живе або працює на тер. відповідної адм.-тер. одиниці. До складу В. к. не можуть входити кандидати та їх довірені особи, уповноважені місц. осередків політ, партій, виб. блоків партій, громад, організацій, близькі родичі (чоловік, дружина, діти, батьки, рідні брати, сестри) кандидатів. Членом В. к. не може бути також особа, яка утримується під вартою або перебуває у місцях позбавлення волі. Одна і та сама особа може бути членом тільки однієї В. к.

Особи, які працюють у комісії на пост, основі, на відповідний період звільняються від виконання вироб. або служб, обов'язків за осн. місцем роботи. Особи, які входять до складу В. к., не мають права брати участь в агітації «за» чи «проти» кандидатів.

В. Ф. Погорілко. 
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
  [ АННОТАЦІЯ]   [а-ад]   [аж-анар]   [анаф-аск]   [асо-ая]   [б-бен]   [бер-брак]   [брат-бюр]   [в-вер]   [вес-вис]   [вит-віз]   [вій-вод]   [воє-в'яз]   [г-герб]   [гере-гос]   [гот-гуц]   [д-демаг]   [демар-державна тер]   [державна цер-десп]   [десят-дій]   [діл-доз]   [док-дяк]   [е]   [є]   [ж]   [з-зам]   [зан-звід]   [звіл-зім]   [зіо-зяб]   [і-інов]   [іноз-іщ]   [й]   [к-карц]   [кас-київ]   [кий-колг]   [коле-ком]   [кон-конкуб]   [конкур-конто]   [контр-корс]   [кору-крип]   [крис-кюч]   [л-лісов]   [лісог-ляш]   [м-маса]   [масл-мих]   [миш-між]   [мік-мой]   [мол-м'ян]   [н-наук]   [наур-необ]   [неод-нюр]   [о-округ]   [окруж-оріх]   [орлан-ощ]   [п-пасп]   [п-пасп]   [паст-пер]   [пес-піс]   [піч-пози]   [позн-посаг]   [посад-правн]   [право-предм]   [предс-примір]   [примус-прон]   [проп-п'ят]   [р-регл]   [регрес-рибак]   [рибал-розум]   [розш-рят]   [с-сев]   [сег-сир]   [сис-сміт]   [смол-співдруж]   [співстрах-стіч]   [стог-суддя]   [судеб-сюр]   [т-тех]   [тим-тор]   [тот-тяж]   [у-уман]   [умис-уяв]   [ф-фой]   [фок-ф'юч]   [х]   [ц]   [ч]   [ш]   [щ]   [ю]   [я]   [_А-В]   [_Г-З]   [_І-С]   [__Лат A-B]   [__Лат C]   [__Лат D]   [__Лат E-F]   [__Лат G-I]   [__Лат J]   [__Лат L-M]   [__Лат N-O]   [__Лат P]   [__Лат Q-R]   [__Лат S-T]   [__Лат U-V]