Навигация
 
вит-віз
<< В начало < Предыдущая Следующая > В конец >>

ВІДВІД

у судочинстві — усунення від участі в цивільному, крим. або арбітраж, процесі окр. його учасників, якщо хтось із них особисто (прямо чи побічно) заінтересований у справі, але не є підозрюваним, обвинуваченим, потерпілим, цив. позивачем чи цив. відповідачем у крим. процесі, стороною чи третьою особою у цив. процесі, стороною в арбітраж, процесі.

Закон визначає підстави та порядок відводу (гл. 4 Кримінально-процесуального кодексу України, гл. 2 Цивільного процесуального кодексу України, ст. 20 Арбітражного процесуального кодексу України). В. ус. може бути заявлено судці, прокурору, експерту, перекладачеві, секретареві судового засідання, а в крим. процесі — також нар. засідателю, громад, обвинувачеві, слідчому, особі, що провадить дізнання, спеціалістові, громад, захисникові, захисникові, представникам потерпілого, цив. позивача, цив. відповідача. Підставами для В. у с. можуть бути родинні стосунки суддів між собою або з ін. учасником процесу; родинні стосунки прокурора, секретаря суд. засідання чи ін. учасника процесу зі стороною чи третьою особою в цив. процесі, підозрюваним, обвинуваченим чи підсудним, потерпілим, цив. позивачем, цив. відповідачем у крим. процесі; попередня участь особи у даній справі, пов'язана з виконанням ін. процес, функцій (свідка, слідчого, експерта тощо). Не є перешкодою для участі захисника у справі його родинні стосунки з підзахисним, такі ж стосунки представника потерпілого, цив. позивача, цив. відповідача у крим. процесі чи сторони у цив. процесі з особами, інтереси яких він представляє. Якщо судця уже брав участь у розгляді справи у суді першої, касаційної чи наглядової інстанції, розглядав у крим. справі скарги на санкцію прокурора на арешт, на постанову органу дізнання, слідчого чи прокурора про відмову в порушенні крим. справи або про її закриття, він не може брати участі у наст, розгляді даної справи. Заборона повторної участі судці в справі, усуваючи зв'язаність судді своїм внутр. переконанням, що склалося під час поперед, розгляду справи, гарантує об'єктивність суд. рішення. Попередня участь у справі прокурора, перекладача, експерта не виключає виконання ними цих же функцій у наступ. її розгляді.

За наявності обставин, що виключають її участь у справі, особа повинна заявити самовідвід. За цих же обставин ін. учасники процесу мають право заявити їй відвід. В. у с. судці або нар. засідателю у крим. процесі може бути заявлений прокурором, громад, обвинувачем, підсудним, захисником, а також потерпілим і його представником, цив. позивачем і цив. відповідачем або їхніми представниками. Судді, який розглядає цив. справу, можуть заявити відвід (ст. 18 ЦПК): сторони, треті особи, представники сторін і третіх осіб, прокурор, органи держ. управління, профспілки, держ. підприємства, установи, організації, колект. сільськогосп. підприємства, ін. кооп. об'єднання та організації, окр. гр-ни, які захищають права й законні інтереси ін. осіб, а також заявники та ін. заінтересовані особи. Заяви про відвід мають бути мотивовані і подаватися до початку розгляду справи по суті. Пізніше заява про В. у с. допускається у разі, коли підстава для відвоцу стала відома після початку розгляду цив. справи по суті (або після початку суд. слідства у крим. справі). Суддя, як і ін. особа, якій заявлено В. у с, має право дати пояснення з приводу відводу. Під час поперед, розслідування справи питання про відвід вирішує своєю постановою слідчий або особа, яка провадить дізнання, а про відвід слідчого чи особи, що провадить цізнання, — прокурор, про відвід прокурора — вищий прокурор. У суд. засіданні питання про відвід прокурора, секретаря суд. засідання, експерта, перекладача, ін. осіб вирішує суд або суддя, який одноособово розглядає справу. Якщо відвід заявлено одному з суддів або нар. засідателю, то він вирішується ін. суддями без судді чи нар. засідателя, яких відводять, причому за рівності голосів суддя чи нар. засідатель вважається відведеним. В. у с, заявлений двом суддям або всьому складу суду, вирішується суцом у повному складі. Віцвід, заявлений судді, котрий одноособово розглядає справу, вирішується відповідно головою районного (міського) суду; якщо відвід заявлено голові суду — постановою голови міжрайонного (окружного) суду, а при розгляді справи суддею обласного чи прирівняного до нього суду — постановою голови цього суду. Питання про відвід арбітра вирішується ухвалою голови або заступника голови арбітраж, суду. Всі питання, пов'язані з відводом і самовідводом, під час суц. розгляду вирішуються у нарадчій кімнаті. Коли ж суддя узяв участь у розгляді справи, незважаючи на наявність обставин, що виключали це, судове рішення у такій справі підлягає безумовному скасуванню як таке, що прийняте незаконним (неправомочним) складом суду (п. 2 ч. 2 ст. 370 КПК; п.1 ч. 2 ст. 314 ЦПК).

Літ.: Гуляев А. П. Следователь в угол, процессе. М., 1981; Бушуев Г. И. Судья в угол, процессе. М., 1984; Михеєнко М. М., Шибіко В. П., Дубинський А. Я. Наук.-практ. коментар Крим.-процес, кодексу України. К., 1997.

В. П. Шибіко. 
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
  [ АННОТАЦІЯ]   [а-ад]   [аж-анар]   [анаф-аск]   [асо-ая]   [б-бен]   [бер-брак]   [брат-бюр]   [в-вер]   [вес-вис]   вит-віз   [вій-вод]   [воє-в'яз]   [г-герб]   [гере-гос]   [гот-гуц]   [д-демаг]   [демар-державна тер]   [державна цер-десп]   [десят-дій]   [діл-доз]   [док-дяк]   [е]   [є]   [ж]   [з-зам]   [зан-звід]   [звіл-зім]   [зіо-зяб]   [і-інов]   [іноз-іщ]   [й]   [к-карц]   [кас-київ]   [кий-колг]   [коле-ком]   [кон-конкуб]   [конкур-конто]   [контр-корс]   [кору-крип]   [крис-кюч]   [л-лісов]   [лісог-ляш]   [м-маса]   [масл-мих]   [миш-між]   [мік-мой]   [мол-м'ян]   [н-наук]   [наур-необ]   [неод-нюр]   [о-округ]   [окруж-оріх]   [орлан-ощ]   [п-пасп]   [п-пасп]   [паст-пер]   [пес-піс]   [піч-пози]   [позн-посаг]   [посад-правн]   [право-предм]   [предс-примір]   [примус-прон]   [проп-п'ят]   [р-регл]   [регрес-рибак]   [рибал-розум]   [розш-рят]   [с-сев]   [сег-сир]   [сис-сміт]   [смол-співдруж]   [співстрах-стіч]   [стог-суддя]   [судеб-сюр]   [т-тех]   [тим-тор]   [тот-тяж]   [у-уман]   [умис-уяв]   [ф-фой]   [фок-ф'юч]   [х]   [ц]   [ч]   [ш]   [щ]   [ю]   [я]   [_А-В]   [_Г-З]   [_І-С]   [__Лат A-B]   [__Лат C]   [__Лат D]   [__Лат E-F]   [__Лат G-I]   [__Лат J]   [__Лат L-M]   [__Лат N-O]   [__Лат P]   [__Лат Q-R]   [__Лат S-T]   [__Лат U-V]